meer algemene voorwaarden
7.   Openingstijden


Fitcircuit is geopend op de door ons aangegeven tijden. Fitcircuit is gesloten op officiƫle feestdagen

en in de schoolvakanties. Dit is in de contributie meegenomen. De exacte data zullen op tijd

bekend worden gemaakt. Fitcircuit behoudt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen.

De overeenkomst kan alleen in geval van ziekte, langer durend dan vier weken, tijdelijk worden

stopgezet.Tijdens vakanties en officiƫle feestdagen kan de overeenkomst niet stopgezet worden.

Alleen in overleg kan de contributie tijdelijk stopgezet worden voor bijzondere redenen.


8.   Uitzonderingen


Fitcircuit beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden

niet in voorziet. En behoudt zich het recht om wijzigingen in de lestijden aan te passen.


terug